Spánek

Spánek je základní fyziologickou potřebou – je velmi důležitý pro správnou funkci organismu.

Význam spánku tkví především v regeneraci centrálního nervového systému. Beze spánku či při jeho snížené kvalitě nemůže dojít k potřebnému zotavení. To se pak projeví zhoršením myšlení, snížením pozornosti a pocitem únavy následující den. Trvá-li tento stav delší dobu, dochází k výraznému snížení kvality života a hrozí riziko vzniku a rozvoje závažných onemocnění, nejen duševních.


Kvalitní spánek je důležitý. Poruchy spánku mohou vést až k závislostem - alkohol, chlast, drogy


Poruchy spánku se vyskytují jako následek řady problémů (osobní nastavení, psychické problémy, starosti). Nedostatečný spánek může být způsoben nesprávnou životosprávou či špatnou spánkovou hygienou. Odborníci tvrdí, že by se doba spánku měla pohybovat mezi 7 – 8,5 hodinami. Ovšem to jsou hodnoty průměrné. Nejkvalitnější spánek bývá ten přirozený. Bohužel, kvalita spánku je velice křehká věc ovlivnitelná spoustou faktorů. Důsledné dodržování spánkové hygieny a omezení stresu se v dnešní společnosti daří asi jen málokomu.


Následky nespavosti

Mezi krátkodobé následky nespavosti můžeme zařadit náladovost, zhoršené rozumové funkce, snížená bdělost a postřeh. Nekvalitní spánek zapříčiňuje vyšší nehodovost a pravděpodobnost chyb. V mezilidských vztazích se častěji vyskytují konflikty.

Z dlouhodobého hlediska je nespavost velmi významným spouštěčem závislostí (alkoholismus, stimulační látky, zneužívání léků). Při takové dlouhodobé nepsavosti se objevují obavy o vlastní spánek – a to je základ špatné spánkové hygieny. Často přechází v úzkost, která se již řadí mezi psychiatrickou poruchu. Zdaleka největší riziko ale představuje vyšší pravděpodobnost rozvoje závažných duševních onemocnění. Dlouhodobě sníženou kvalitou spánku či jeho nedostatkem se může vyvinout depresivní porucha.


Řešení?

Ať už vyhledáte odbornou pomoc, nebo se snažíte sami tento problém vyřešit – jste na dobré cestě. Pokud víte, že si za tyto problémy můžete sami, pak je tu pro vás řešení v podobě kurzu Mi5M. Po jeho absolvování budete ovládat návod, jak se rychle a elegantně zbavit stresu, což se záhy projeví na zlepšení kvality vašeho spánku.

Kam dále:

Přihlásit k odběru