Vznik metody

Metodu Mi5M jsem vytvořil na základě svých praktických zkušeností s desítkou jiných metod, které jsem vyzkoušel sám na sobě (kurzy, přednášky, terapie, knížky, konzultace). První pokusy s metodami nikam nevedly, přesto, že jsem se do nich na začátku pustil s důvěrou a plný odhodlání. Jednoduše chyběla mi vůle to celé dotáhnout do konce. Neustále mi něco scházelo.

Jako vědecký pracovník jsem se naučil porozumět a chápat věci v širších souvislostech. Musím proto vždy rozumět, co dělám a jaký to má důvod. Paradoxně – toto analyzování je na závadu, protože nám někdy neumožní věci vidět s jednoduchostí a lehkostí. Znovu jsem „objevil Ameriku“, když mi došlo, že tzv. „selský rozum“ je základem všeho. Nepotřebujeme ani školy ani žádné zvláštní zkušenosti, abychom dokázali být šťastní.

Přečetl jsem mnoho knih od různých autorů, a pak mně teprve ta jednoduchost docvakla. Zjistil jsem, že každý svou metodu popisuje dopodrobna, a já se ztrácel v detailech a různých pohledech na svět. Mezi tím jsem aktivně pomáhal řešit spoustu problémů svých kamarádů, kteří se mnou navštěvovali kurzy, ale přesto to prostě sami nezvládali. Stejně tak jsem si ale uvědomil, že když přednáším o technických záležitostech, do výkladu vkládám prvky a zkušenosti z jednotlivých vyzkoušených metod.

Naprostou změnou pro mne byl poznatek klientů, kterým jsem pomáhal. Žádali mě o jednoduché vysvětlení, jak to celé funguje bez nějakých vědeckých termínů a omáček. Když jsem jim pomohl nastavit zrcadlo, jejich problémy opravdu zmizely. Dokonce mi bylo doporučeno (absolventka 2 jiných kurzů), abych si svoje postupy nechal patentovat. Nebojte, nenechám a jsou pro vás pro všechny k dispozici od teď na mých kurzech!

A protože jsem autorem i jiných kurzů, tak jsem přemýšlel, jak své poznatky správně využít v praxi. Procházel jsem se po městě a viděl lidi, kteří jsou smutní, zamračeni, ustaraní, utahaní, nervózní a podráždění. Chtěl jsem jim pomoci. Jenže pomáhat těm, kteří si o pomoc řeknou, bylo pro mě časově náročné. Začal jsem pořádat malá setkání několika lidí a vysvětloval jsem jim, jak si mohou sami pomoci. Tak jsem postupně začal budovat systém, do kterého vkládám ty nejlepší poznatky z jednotlivých metod. Výsledkem je unikátní účinná metoda Mi5M.

Můj příběh

Jednou jsem zjistil, že mám zdravotní problém a nikdo jej nedokáže vyřešit. z pohledu západní medicíny jsem byl naprosto zdráv (půl litru krve na rozbory, všechna možná vyšetření horem dolem, magnetická rezonance, ...). Připadal jsem si jako hypochondr – nikdo na nic nepřišel, ale já měl reálný problém. Chybělo málo a zaklepal bych na dveře psychiatrie.

Dvojité vidění

Jenže jsem vzdělaný, umím věci vyřešit, tak kde je problém? Řekl jsem si – začni myslet, a vyřeš to! Našel jsem cestu, řešení, které pomohlo mně pak pomohlo i těm, kteří o moji pomoc stáli. Výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat – první náznaky již po pár dnech ukazovaly na to, že mám lepší vztahy, jsem klidnější a nerozčiluji se. Další prací na sobě jsem dosáhl i vyřešení fyzických problémů, spokojenosti v podnikání i hojnosti. Postupně se mi vrátilo do života štěstí.

A já se těším, že i vy najdete svoje štěstí
S úctou,
Pavel

Kam dále:

Přihlásit k odběru