• Matrix Energetics (kvantování)
    Dr. Richard Bartlett
    • věda a umění transformace
    • jak změnit realitu působením na kvantové pole
    • metoda okamžité transformace
    Kniha o kvantování

Matrix Energetics

Tento pán objevil a popsal zákonitosti, kterých si ani běžně nevšímáme, přestože je pořád používáme (ale neuvědomujeme si to).

Kvantová fyzika nás učí, že tvoříme s vesmírem jediný celek a že jsem propojeni energií, kterou nazvali energie nulového bodu. Podle klasické (newtonovské) fyziky, pokud bychom toto propojení dokázali ochladit na teplotu absolutní nuly, tak by tato energie žádná neměla být. Vědci se velmi podivovali, když po provedení experimentů zjistili, že stále existuje obrovské množství energie. Vědci to nazvali božská energie.

Ale zpět k jednoduchosti: Kvantová fyzika – je moderní věda, která zjistila, že každá buňka má v sobě informace a tyto informace lze jakkoliv upravovat (nastavovat). Pokud s těmito informacemi aktivně pracujeme, tak si takto můžeme vytvořit vlastní realitu přesně podle našich představ.

Existuje nespočet experimentů, které ukazují, jak pracuje kvantové pole. Podívejte se na následující video, které vám s lehkostí ukáže, co je to kvantová energie (kvantové pole, pole informací).

Rozšířený stav vědomí (matrix energetics, kvantovka, kvantová vlnka) nám pak slouží k úpravě informace.

Například informace: mám zdravá záda – umožní nastavit, že máte zdravá záda.

Kam dále:

Přihlásit k odběru