Kurzy pro firmy

Přestože individuální kurzy mají stejný dopad i na chod firmy, vytvořil jsem kurzy pro firmy: Jak zvýšit výkon firmy

Kurz je koncipován vždy na míru každé firmě a týmu, přesně podle specifických požadavků tak, aby řešil aktuální záležitosti dané společnosti, především vztahy mezi lidmi – mezi manažery i mezi firmou a zákazníkem.
Kurz je vhodný pro všechny manažerské pozice a také pro obchodně-marketingové oddělení.


Speciální firemní kurzy. Kurzy na míru pro firmy - dle konkrétních potřeb.


Způsob práce

Záměr

Jak nastavit cíl, aby byl správný a současně jste si sami nebránili (byť nevědomě) v jeho dosažení. Naučíte se praktické dovednosti k nastavení záměru a na příkladech pochopíte dopady nesprávně postavených záměrů a jejich nápravu.


Odstranění překážek

I správně nastavený záměr někdy nevede k cíli. Naučíte se odhalit nejčastější překážky např.:

 • Rozpoznat a vyřešit jiný, silnější záměr, který brání dosažení cíle.
 • Odkrýt současné negativní programy, které si neuvědomujete – ukážeme vám jednoduché a funkční způsoby, jak tyto programy odhalit, a osvojíte si praktické dovednosti k jejich vyrušení a přepsání (teď i kdykoliv v budoucnu).
 • Práce se strachy – jejich odstranění probíhá v podobné rovině jako vnitřní negativní programy tj. uvědomění, pochopení a změna na funkční přístup.


Obsah kurzu

Základní část můžete vybrat ze dvou alternativ:


Základ – 1 denní verze

Výchozím bodem je komunikace mezi lidmi. Jde především o spolupráci a zdravé soutěžení. Přednáška je doplněna praktickými nácviky konkrétních technik, jak efektivně komunikovat.

Cíl: Pozitivní a motivující atmosféra ve firmě, zvýšení výkonu a prodeje.

Zlepšení komunikace má za následek pozitivní atmosféru ve firmě a větší ochotu lidí udělat pro firmu více. Výkon firmy vzroste o 10-15 %. Správně nastavená komunikace se zákazníkem přinese více zakázek = více prodejů. Běžně lze dosáhnout 15-25 % zvýšení prodeje.


Základ – 2 denní verze

Vychází z jednodenní verze a je dále rozšířen o:

 • Práci se strachy: nalezení strachu a jeho odstranění (strachy, které brání naplnění cílů)
 • Metody pro zaměření na cíl – fokusaci


Cíl: Odstranění překážek, které brání v naplnění záměru jednotlivců i firmy.


Obsah kurzu na míru

Výchozí moduly jsou obecné pro všechny. Lze je doplnit o další techniky a specifika práce ve firmě.

Rozšířené moduly mohou obsahovat například tyto individuálně připravené části:

 • Nácvik výkonné komunikace se zákazníkem
  Zákazník vnímá naladění prodejce a tyto faktory mají nemalý vliv na dosažení cíle. Kurz učí praktické techniky a postupy, jak se správně naladit (vnitřně nachystat) na komunikaci se zákazníkem. Neméně důležitý je i postoj prodejce, který není nadřízeným tlačen např. výkonem na prodej. Tyto techniky přinášejí až 20% zlepšení výkonu.
 • Jak zvládnout námitky
  Specifika postupu metody Mi5M jsou v otočení námitky v pozitivní informaci. Pracovník dlouhodobě vnímá námitku jako podmět a dokáže ji efektivně otočit ve svůj prospěch. Takový přístup vede k vytvoření spokojených a stálých zákazníků.
 • Jak zvládnout stížnosti
  Stížnost je vnímána negativně. Kurz učí přesný postup, jak stížnost otočit ve výzvu a přátelský dialog se zákazníkem, což vede k lepšímu dojmu z nákupu i celkového obrazu firmy.
 • Skutečně motivující manažer
  Techniky kurzu Mi5M přinášejí trvalé motivující nastavení manažera. Změna přístupu manažera má podstatný vliv i na jeho okolí, které ovlivní i způsob společné komunikace.
  Tímto se i zvyšuje vnímavost manažera, který rozpozná další vlivy na pracovní výkon zaměstnance. V běžném životě firmy osobní problémy a jejich dopad nelze téměř vůbec podchytit a řešit. S metodou Mi5M to zvládnete přirozeně, diskrétně a rychle.
 • Jednání s úřady a jiné neoblíbené vyřizování
  S technikou „Dveře“ metody Mi5M docílíte s velkou lehkostí toho, na co máte nárok. Jednání je příjemné a konstruktivní pro obě zúčastněné strany.
 • Zmírnění následků direktivního řízení
  Manažer je často nucen do direktivního způsobu vedení. Metoda „Nařizovač – seřizovač“ odstraňuje následky, které direktivní jednání přináší. Postupně se tento způsob řízení změní na motivující jednání a přispívá k větší autoritě a dopadu vlivu nadřízeného.
 • Když se opakované nedodržují pravidla - trest - neoblíbená manažerská dovednost
  Manažer může vystupovat jako „ras“ a nebo jako podnětný manažer. Technika „Úsměvný trest“ jednoduše a rychle naučí, jak „potrestat“ zaměstnance, aby to přijal pozitivně. Zaměstnanec má možnost uvědomit si chybu a trest přijme jako přirozenou součást svého osobního růstu.


Pro koho je kurz vhodný

Kurzy jsou vhodné pro všechny manažerské linie a pro obchodní oddělení.

Máte-li jiný námět, kontaktujte nás s dotazem ať můžeme připravit individuální kurz.


Přihlásit k odběru